ITS-IT

  • Chip-It sandwich 10oz
  • It’s-It chocolate sandwich 5.5oz
  • It’s-It vanilla sandwich 5.5oz
  • It’s-It mint sandwich 5.5oz
  • It’s-It cappuccino 5.5oz
  • It’s-it strawberry
  • It’s-it pumpkin
  • It’s-It super sundae 5.25oz