ITS-IT

  • Chip-It Sandwich 10oz
  • It’s-It Chocolate Sandwich 5.5oz
  • It’s-It Vanilla Sandwich 5.5oz
  • It’s-It Mint Sandwich 5.5oz
  • It’s-It Cappuccino 5.5oz
  • It’s-it Strawberry
  • It’s-it Pumpkin
  • It’s-It Super Sundae 5.25oz